2016 წლის 27 ოქტომბრის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 19 ოქტომბრის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 7 ოქტომბრის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 16 სექტემბრის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 7 სექტემბრის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 24 აგვისტოს მთავრობის სხდომა
2016 წლის 28 ივლისის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 21 ივლისის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 13 ივლისის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 7 ივლისის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 30 ივნისის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 23 ივნისის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 13 ივნისის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 6 ივნისის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 27 მაისის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 16 მაისის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 5 მაისის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 8 აპრილის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 31 მარტის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 25 მარტის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 17 მარტის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 10 მარტის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 4 მარტის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 25 თებერვლის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 19 თებერვლის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 4 თებერვლის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 29 იანვრის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 15 იანვრის მთავრობის სხდომა
2016 წლის 8 იანვრის მთავრობის სხდომა