საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №84

ნ. მიქელაძის საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პირველი მუხლის საფუძველზე დაინიშნოს ნათია მიქელაძე საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილედ და გათავისუფლდეს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან.

 

ნიკა გილაური