საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №89

გ. ზედგინიძის საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პირველი მუხლის საფუძველზე დაინიშნოს გიორგი ზედგინიძე საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილედ და გათავისუფლდეს საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან.

 

ნიკა გილაური