საჯარო ინფორმაციის გაცემის მდგომარეობის ანგარიში

საჯარო ინფორმაციის გაცემის მდგომარეობის შესახებ 2019 წლის აპრილი-ივნისი ანგარიში