შალვა კერესელიძე

დაბადების თარიღი: 15 სექტემბერი, 1975 წ 

დაბადების ადგილი: საქართველო, ქ. დუშეთი

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1998 -2001წწ  კომერცია- მარკეტინგის ფაკულტეტის ასპირანტურა. ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,1992 -1997წწ ეკონომისტი, საერთაშორისო ბიზნესი და საგარეო ვაჭრობის სპეციალობა;

ქ.თბილისის 126-ე საშუალო სკოლა 1981-1992წწ;


სამუშაო გამოცდილება 

რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 2018 - 2018 წწ; 

რეგიონებთან კოორდინაციის დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 2015-2018წწ;

რეგიონებთან ურთიერთობისა და ფერმერთა კოოპერირების ხელშეწყობის სამმართველოს უფროსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 2013 -2014წწ;

რეგიონალური სამმართველოს უფროსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო,  2011-2013წწ;

რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის რეგიონული და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო,  2009 - 2011წწ;

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, რეგიონული მართვის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, 2008 -2009წწ;

რეგიონალურ საკითხთა დეპარტამენტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს მთავრობის კანცელარია, 2007 – 2008წწ;

რეგიონალურ საკითხთა დეპარტამენტის რეგიონალური ეკონომიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს მთავრობის კანცელარია,  2007 -2007წწ;

ეროვნებათაშორისი ურთიერთობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, 2005 -2006წწ;

საქართველოდან ემიგრირებული მოქალაქეთა ინტერესების დაცვისა და საინფორმაციო-ანალიტიკურ საკითხთა უზრუნველყოფის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი, ეროვნული თანხმობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, 2004-2005წწ;

გაკოტრების საქმის წარმოებისა და დავალიანებათა რესტრუქტურიზაციის სამმართველოს კონსულტანტი, საქართველოს  ფინანსთა  სამინისტრო,  2003 – 2004წწ;

საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის მრჩეველი, მცხეთა-მთიანეთის მხარეში, საქართველოს  პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატი, 2001 – 2003წწ;

დეკლარაციებისა და დოკუმენტების კომპიუტერული დამუშავების განყოფილების საგადასახადო ინსპექტორი, ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექცია, 1999-2000წწ;

ქ.თბილისის საბურთალოს რაიონის კეთილმოწყობისა და საბინაო საკითხთა გაერთიანების სერვისული მომსახურების ცენტრის მთავარი ინჟინერი  1997 -1999წწ;

ქ.თბილისის საბურთალოს რაიონის გამგეობის კეთილმოწყობისა და საბინაო საკითხთა გაერთიანების სამსახურის ეკონომისტი  1996-1997წწ.


სიგელი, ჯილდო ან დამატებითი ინფორმაცია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია,  საპატიო სიგელი საქართველოს აგრარულ დარგში ნაყოფიერი საქმიანობისათვის. 2017წ;

ტრენინგები

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, თებერვალი 2004წ. - აპრილი 2004წ. საჯარო პოლიტიკის ანალიზისა და ადმინისტრირების კურსები;

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ოქტომბერი 2008წ. - დეკემბერი 2008წ. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონული მმართველობის გაძლიერება;

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ოქტომბერი  2009წ. - ოქტომბერი  2009წ. კომფლიქტების მართვა და მოლაპარაკებების  წარმოება;

კავკასიის  ბიზნეს სკოლა, ნოემბერი 2009წ. - ნოემბერი  2009წ. ლიდერობა და ცვლილების მენეჯმენტი;

პოლონეთის რესპუბლიკის რეგიონული განვითარების სამინისტრო, ნოემბერი 2009წ. - ნოემბერი  2009წ. რეგიონული პოლიტიკის ფუნქციონირებისა და განხორციელების სისტემის საფუძვლები;

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ნოემბერი  2009წ. - ნოემბერი 2009წ. ლიდერობა და ადამიანური რესურსების მართვა;

პოლონეთის რესპუბლიკის რეგიონული განვითარების სამინისტრო, სექტემბერი 2010წ. - სექტემბერი  2010წ. ადგილობრივი და რეგიონული სტატისტიკის, ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის და დაზარალებული რეგიონების განვითარება;

მსოფლიო ბანკი, დეკემბერი 2010წ. - დეკემბერი  2010წ.

საქართველოს ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა და მასთან დაკავშირებული საკითხები;

სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, ოქტომბერი 2014წ. - ოქტომბერი 2014წ.  თემთან მუშაობა და ეფექტური კომუნიკაცია;

ევროკავშირის სასწავლო კურსი, ოქტომბერი 2017წ. - ოქტომბერი 2017წ. სოფლის განვითარების საკითხების შესახებ;

საჯარო სამსახურის ბიურო, ნოემბერი 2017წ. - ნოემბერი 2017წ. საჯარო სამსახურის შესახებ, საქართველოს კანონის სიახლეები და კორუფციის პრევენციის მექანიზმები;

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, დეკემბერი 2017წ. - დეკემბერი 2017წ. სასწავლო კურსი პროექტების მართვის შესახებ;

გერმანიის თანამშრომლობა, CTC, GIZ, აპრილი 2018წ. - მაისი 2018წ. ინტეგრირებული რეგიონული პოლიტიკის დაგეგმვა და განხორციელება;

ლიტვის რესპუბლიკა, ქ.კლაიპედა, ქ.ვილნიუსი - 2010წ.-ნოემბერი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება;

გერმანია, ქ.ბერლინი, - 2010წ.-თებერვალი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და ბიუჯეტის შედგენა;

იაპონია-ჰოკაიდო .ობიჰირო2014წ.-ივნისი /2014წ.-ივლისი ახალგაზრდა საჯარო მოხელეთა გადამზადების კურსები სოფლის განვითარებასთან დაკავშირებით;

აშშ-ტეხასის შტატი 2015წ.-იანვარი/2015წ.-იანვარი პრაქტიკული სასწავლო კურსი ექსტენციის განვითარება და ხელშეწყობა;

იტალია-.რომი.ფლორენცია-2015წ.-მარტი/2015წ. -მარტი ფერმერთა რეესტრის მონაცემთა ერთიანი ბაზისა და სისტემის შექმნა;

ბულგარეთი-.სოფია- 2015წ.-ოქტომბერი/2015წ. -ოქტომბერი ექსტენციის განვითარება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში;

აშშ-კალიფორნიის შტატი 2017წ.- აგვისტო/ 2017წ.- აგვისტო თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო კურსი სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე მოსავლის წინასწარი პროგნოზირების მეთოდოლოგიის შესახებ.


ნაშრომები, პუბლიკაციები

ჟურნალი ეკონომიკა- მარკეტინგის მართვის სრულყოფის გზები, ოქტომბერი-2002 წ;

ჟურნალი ეკონომიკა-მარკეტინგი, როგორც საბაზრო საქმიანობის კომპლექსური სისტემა, სექტემბერი - 2002 წ;

ჟურნალი ეკონომიკა-თანამედროვე მარკეტინგი, როგორც მომგებიანი ბიზნესის საფუძველი, აპრილი - 2002 წ; 

ჟურნალი ეკონომიკა- მარკეტინგის ევოლუციის ძირითადი ეტაპები, მარტი 2001წ;

ჟურნალი ეკონომიკა-ვაჭრობა საბაზრო ურთიერთობათა სისტემაში, მარტი 2000 წ.

ენების ცოდნა 

ქართული - ძალიან კარგად

ინგლისური - საშუალოდ

რუსული  - კარგი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული