საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2627

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის №289 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ