საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2630

საქართველოსა (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახით) და გილიად საიენსს („გილიადი") შორის შეთანხმების თაობაზე