საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2632

„საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მდინარე დებედაზე, საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო-ბაგრატაშენის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობის შესახებ" შეთანხმებით გათვალისწინებული ერთობლივი კომისიის ქართული მხარის შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს №1721 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ