საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2638

საქართველოს მხრიდან შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის ალტერნატიული მმართველის დანიშვნის შესახებ