საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2641

„ქალაქ ბათუმის ახალი შემოვლითი გზის პროექტის" განხორციელების მიზნით შესაბამისი ფინანსური რესურსის მოძიების შესახებ