საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2646

GG-B-UBS ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისათვის გამოყოფილი გრანტის - „MILES-ის აღჭურვილობა სატრანსპორტო საშუალებისათვის" ხელშეკრულების დამატება 2-ის შესახებ