საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2649

„ბაქო-თბილისი-ყარსის" ახალი სარკინიგზო ხაზის პროექტის ფარგლებში საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობის განსაზღვრის თაობაზე