საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2749

„საქართველოს და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის ფინანსური ხელშეკრულების (საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების/გადამუშავების/რეალიზაციის ჯაჭვი)" საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად ნ. კერესელიძის, გ. კაკაურიძისა და ლ. ხუციშვილის დანიშვნის შესახებ