საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2751

„საქართველოს და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის ფინანსური ხელშეკრულების (საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის აღდგენა)" საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად გ. ბუაძის, გ. კაკაურიძისა და ლ. ხუციშვილის დანიშვნის შესახებ