• 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2715

  საქართველოს პარლამენტიდან საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენილი კანონპროექტის გამოთხოვის შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2714

  „მესტიის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან სესხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 16 სექტემბრის №1930 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2713

  საქართველოს მთავრობასა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის 2014 წლის 15 ივლისს გაფორმებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების პროექტის მოწონების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2712

  „საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (სადახლო-ბაგრატაშენის ხიდის პროექტი)" ხელმოწერის თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2711

  საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2707

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2706

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2703

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახით გადაცემის შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2702

  სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 29 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2699

  საქართველოში სახიფათო ნარჩენების მართვისთვის საჭირო დაფინანსების მოზიდვის მიზნით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან (EBRD) კონსულტაციების დაწყების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>