• 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2641

  „ქალაქ ბათუმის ახალი შემოვლითი გზის პროექტის" განხორციელების მიზნით შესაბამისი ფინანსური რესურსის მოძიების შესახებ

 • 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2640

  „აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკში საქართველოს მხარის მმართველისა და ალტერნატიული მმართველის დანიშვნის და საკომუნიკაციო უწყების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 იანვრის №13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2639

  „საქართველოს მხრიდან შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის დირექტორისა და ალტერნატიული დირექტორის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №1735 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2638

  საქართველოს მხრიდან შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის ალტერნატიული მმართველის დანიშვნის შესახებ

 • 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2637

  „საქართველოს მხრიდან შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის ალტერნატიული მმართველის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 5 ოქტომბრის №05/10/02 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე" საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების პროექტის შესახებ

 • 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2636

  მსოფლიო ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის საქართველოს მხარის მმართველისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ალტერნატიული მმართველის დანიშვნის შესახებ

 • 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2633

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისთვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2632

  „საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მდინარე დებედაზე, საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო-ბაგრატაშენის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობის შესახებ" შეთანხმებით გათვალისწინებული ერთობლივი კომისიის ქართული მხარის შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს №1721 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2630

  საქართველოსა (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახით) და გილიად საიენსს („გილიადი") შორის შეთანხმების თაობაზე

 • 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2627

  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 25 თებერვლის №289 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>