• 23 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2625

  „საქართველოს მთავრობასა და ხორვატიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2619

  გ. თაბუაშვილის, გ. კაკაურიძის, ნ. გაგუას, ც. ყავლაშვილისა და ლ. ხუციშვილის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2618

  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სს „თელასისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2614

  საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ვენეციის ბიენალეს შორის გამოფენისათვის ფართის ქირავნობის შესახებ გასაფორმებელი ხელშეკრულების მოწონების თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2610

  შეღავათიანი აგროკრედიტის დასაფინანსებლად გასატარებელი ღონისძიების შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2609

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2608

  საქართველოს მთავრობას, შპს „ენერგო ინვესტსა" და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს" შორის 2015 წლის 31 მარტს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2607

  საქართველოს მთავრობას, შპს „ენერგო არაგვს", სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს", სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას", სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოსა" და შპს „ენერგოტრანსს" შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

 • 22 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2606

  შპს „მთის კურორტების განვითარების კომპანიის" მიერ სახელმწიფო შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 22 დეკემბერი 2016
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2603

  საქართველოს მთავრობასა და შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას" შორის 2015 წლის 31 მარტს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  6 7 8 9 10   >>