საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №396

რ. მიქაუტაძის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ