საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №398

კ. კანდელაკის საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ