საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №399

მ. ბერიკაშვილის საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ