საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №400


ლ. ხარატიშვილის საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ