საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №401

მ. შამათავას საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ