საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №402

შ. გოგოლაძის საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ