საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №404

ნ. კერესელიძის საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ