საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №410

შ. ხუციშვილის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილედ  დანიშვნის შესახებ