საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №411

დ. ვარდიაშვილის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ