• 05 დეკემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №462

  სოსო რამიშვილის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს  საგამოძიებო სამსახურის უფროსად დანიშვნის შესახებ

 • 05 დეკემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №461

  საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ეკონომიკური დაგეგმარების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების თაობაზე

 • 05 დეკემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №460

  საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების თაობაზე

 • 05 დეკემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №458

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №450

  საქართველოს (წარმოდგენილს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ), გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკსა (KfW) და შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას" შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფარგლებში გრანტის მიმღები ორგანოს განსაზღვრის შესახებ

 • 04 დეკემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №448

  გ. კაკაურიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტზე მომხსენებლად დანიშვნის თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №446

  თეიმურაზ მღებრიშვილის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსად დანიშვნის შესახებ

 • 30 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №444

  ო. ბერძენიშვილისათვის „კორეის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფონდიდან სესხების გამოყოფის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 27 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №442

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 22 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №437

  პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>