• 02 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №414

  ი. მაჭავარიანისათვის „საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის (ადრეული გარდამავალი პერიოდის ქვეყნებისათვის SIDA - EBRD მუნიციპალური გარემოს ინვესტირების ტექნიკური თანამშრომლობის ფონდის საინვესტიციო გრანტთან დაკავშირებით აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტისათვის)" საგრანტო შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 02 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №413

  ი. მაჭავარიანისათვის „2010 წლის 18 თებერვლის „საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების (აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი)" №2 ცვლილების შეთანხმების" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 02 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №412

  ქ. სალუქვაძისა და დ. ჯავახაძისათვის „საერთაშორისო სატრანსპორტო და სატრანზიტო დერეფნის დაფუძნების თაობაზე (სპარსეთის ყურე - შავი ზღვა)" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 02 ნოემბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №410

  ზვიად მიხანაშვილის საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 31 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №408

  ალექსანდრე ხვთისიაშვილის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 31 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №407

  გიორგი შარვაშიძის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 31 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №406

  მიხეილ ნინუას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 31 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №405

  ზვიად გონაძის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 29 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №401

  საზღვარგარეთის ქვეყნებში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების საჭიროებისათვის უძრავი ქონების შეძენის საკითხებზე უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

 • 25 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №399

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>