• 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2593

  „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 1 აგვისტოს №1468 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2592

  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2591

  „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 24 ოქტომბრის №1951 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2590

  მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ძალაში შესვლამდე ქალაქ გორის ცენტრალური ნაწილის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვების გაცემასთან დაკავშირებული დროებითი შეზღუდვების დაწესების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2589

  „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 17 აგვისტოს №1622 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2588

  „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 3 მაისის №957 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2587

  „ანაკლიაში შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის, ოპერირებისა და გადაცემის (BOT) შესახებ" საქართველოს მთავრობასა და შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს" შორის 2016 წლის 3 ოქტომბერს გაფორმებულ საინვესტიციო ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ" გასაფორმებელი შეთანხმების მოწონებისა და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრისთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2586

  „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 9 ნოემბრის №2168 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2585

  „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 7 სექტემბრის №1780 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 31 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2584

  „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 2 თებერვლის №250 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>