საქართველოს მთავრობის დადგენილება №655

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისათვის - წმ. გიორგის სახელობის დარბაზული ეკლესიისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ