• 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №665

  დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №664

  „დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 მარტის №262 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №663

  „C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №662

  კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისთვის - „ინწობის იოანე ნათლისმცემლის სამონასტრო კომპლექს - ფიქლებისთვის" ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №661

  „ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №660

  საქართველოს საჰაერო სივრცის სტრუქტურისა და დიზაინის წესის დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №659

  სს „საქართველოს რკინიგზისა" და მისი წილობრივი მონაწილეობით არსებული/დაფუძნებული კომპანიებისა და ასეთი კომპანიების წილობრივი მონაწილეობით არსებული/დაფუძნებული კომპანიების საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №658

  „ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №657

  სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის მიერ გაწეული ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახეების, საფასურისა და ტარიფების დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №656

  კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისთვის - მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესიისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>