• 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №655

  კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისათვის - წმ. გიორგის სახელობის დარბაზული ეკლესიისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №654

  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ

 • 28 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №653

  „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №652

  „C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №651

  „აწარმოე საქართველოში" სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №650

  „ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსადგურის და ავტოსადგომის ფუნქციონირების წესისა და პირობების" დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №442 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №649

  „დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 26 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №648

  „სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №647

  „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის №581 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 • 18 დეკემბერი 2018
  საქართველოს მთავრობის დადგენილება №646

  „საქართველოს სახელმწიფო საშინაო ვალის პრობლემათა შემსწავლელი სახელმწიფო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 15 ნოემბრის №108 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>