• 31 ივლისი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №263

  კახაბერ ქემოკლიძის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის უფროსად დანიშვნის შესახებ

 • 19 ივლისი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №253

  ა. ხვთისიაშვილისთვის „საქართველოს მთავრობასა და ნეპალის მთავრობას შორის დიპლომატიური და ოფიციალური/სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთა ვიზის მიღების ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 15 ივლისი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №245

  „ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამის" ფარგლებში საქართველოსა და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) შორის დაფინანსების შეთანხმების (1 მილიონი ევრო) დადების მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემისა და გრანტის მიმღები ორგანოს განსაზღვრის თაობაზე

 • 15 ივლისი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №244

  გ. კაკაურიძისათვის „საქართველოს მთავრობასა და ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საკითხებში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ" ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 12 ივლისი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №242

  „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2018 წლის 25 დეკემბრის №480 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 10 ივლისი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №241

  კ. იმნაძისათვის „საქართველოს მთავრობასა და სენტ-კრისტოფერისა (სენტ-კიტსისა) და ნევისის ფედერაციის მთავრობას შორის დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელთა ვიზის მიღების ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 10 ივლისი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №240

  კ. იმნაძისათვის „საქართველოს მთავრობასა და სენტ-კრისტოფერისა (სენტ-კიტსისა) და ნევისის ფედერაციის მთავრობას შორის ორდინალური პასპორტების მფლობელთა ვიზის მიღების ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 10 ივლისი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №239

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 08 ივლისი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №236

  ვახტანგ მახარობლიშვილის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 05 ივლისი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №233

  საქართველოს (წარმოდგენილს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ), საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსა (AFD) და EDF-ს შორის გასაფორმებელი პარტნიორობის შესახებ სამმხრივი ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის თანხმობის მიცემისა და გრანტის მიმღები ორგანოს განსაზღვრის შესახებ

1 2 3 4 5   >>