საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №306

ივანე მაჭავარიანის საქართველოს ფინანსთა მინისტრად დანიშვნის შესახებ