საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №307

ვახტანგ გომელაურის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრად დანიშვნის შესახებ