საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №308

ქეთევან ციხელაშვილის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრად დანიშვნის შესახებ