საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №355

ლევან იზორიას საქართველოს დაზვერვის სამსახურის უფროსად დანიშვნის შესახებ