საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №364

მაია ცქიტიშვილისათვის ვიცე-პრემიერის მოვალეობის დაკისრების შესახებ