საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №365

თეა წულუკიანისათვის ვიცე-პრემიერის მოვალეობის დაკისრების შესახებ