საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №384

ი. ძნელაძისათვის ,,აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას, საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სპეციალური ძალების სწავლება ,,კავკასიის არწივის" შესახებ" ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე