საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №387

„საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საძიებო და სამაშველო ოპერაციებში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე