• 27 ნოემბერი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №491

  ირაკლი ლექვინაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

 • 26 ნოემბერი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №490

  ი. მაჭავარიანისთვის „საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება)" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 26 ნოემბერი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №489

  ი. მაჭავარიანისთვის ,,საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (ჩვეულებრივი ოპერაციები) (აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთი) გაუმჯობესების პროექტი)" ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 22 ნოემბერი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №488

  საქართველოსა (წარმოდგენილს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ) და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) შორის საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთვის თანხმობის მიცემისა და გრანტის მიმღებ ორგანოდ განსაზღვრის შესახებ

 • 21 ნოემბერი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №484

  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის თანხის გამოყოფის თაობაზე

 • 21 ნოემბერი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №483

  ქ. სალუქვაძისათვის „საქართველოს მთავრობასა და ისლანდიის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე

 • 18 ნოემბერი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №466

  ნათია მიქელაძის საქართველოს მთავრობის  ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 18 ნოემბერი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №465

  ნათია მიქელაძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის გენერალურ დირექტორად დანიშვნის შესახებ

 • 14 ნოემბერი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №464

  ნინო ცაციაშვილის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 13 ნოემბერი 2019
  საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №463

  საქართველოს დაზვერვის სამსახურის უფროსისათვის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის ფუნქციის  დაკისრების შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>