• 22 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1669

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსთვის სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 22 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1668

  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 22 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1667

  „გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 ივლისის №1610 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 22 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1666

  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 19 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1665

  „საქართველოს მთავრობასა და ნეპალის მთავრობას შორის დიპლომატიური და ოფიციალური/სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთა ვიზის მიღების ვალდებულებისაგან გათავისუფლების შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის თაობაზე

 • 19 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1664

  „რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკსა (KfW), მაინის ფრანკფურტი, და საქართველოს, წარმოდგენილს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ („მსესხებელი"), შორის სასესხო შეთანხმების (პროფესიული განათლების პროგრამა 1)" საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად გ. კაკაურიძისა და ნ. გაგუას დანიშვნის შესახებ

 • 18 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1663

  „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 აპრილის №815 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1662

  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის №2577 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1661

  „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №557 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 18 ივლისი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1660

  საქართველოსა და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) შორის 2013 წლის 13 დეკემბერს გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებითა და 2015 წლის 10 ნოემბერს გაფორმებული 2013 წლის 13 დეკემბრის სასესხო ხელშეკრულების ცვლილების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული „ქსანი- სტეფანწმინდის" დამაკავშირებელი 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტის" ალტერნატიული მიმართულების (N125D-N134D ანძები) განხორციელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

1 2 3 4 5   >>