საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2251

„საქართველოს მთავრობასა და ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციას, რომელიც წარმოდგენილია მისი სამდივნოს მიერ, შორის მცირე და მსუბუქი შეიარაღებისა და ჩვეულებრივი საბრძოლო მასალის მარაგების პროგრამის განხორციელების შესახებ" ურთიერთგაგების მემორანდუმის N1 ცვლილების" ხელმოწერის თაობაზე