საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2254

„ზეთისხილის ზეთისა და სუფრის ზეთისხილის შესახებ" საერთაშორისო შეთანხმების საქართველოს პარლამენტში შეერთებისათვის წარდგენისა და  მომხსენებლად ხ. წილოსანის დანიშვნის თაობაზე