საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2379

„საქართველოს მთავრობასა და ისლანდიის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ" შეთანხმების ტექსტის მიღების მიზნით, მოლაპარაკების გამართვის თაობაზე