საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2400

აზიის განვითარების ბანკის (ADB) დაფინანსებით მიმდინარე „ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა, პროექტ 6-ის" ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიების შესახებ