საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2402

საქართველოს მთავრობასა და შპს „ტაბას" შორის „რიკოთისა" და „ფონის" ქარის ელექტროსადგურების თაობაზე 2015 წლის 16 ნოემბერს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის შესახებ