• 04 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2507

  „საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკის ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი კომიტეტის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 5 სექტემბრის №1199 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2505

  სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოსთვის სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 04 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2504

  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის - შემოსავლების სამსახურისათვის „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონითა და „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შეზღუდვებზე გამონაკლისების დაშვების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის №204 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 04 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2502

  გარდაბნის მუნიციპალიტეტისათვის გამარტივებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 04 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2501

  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

 • 04 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2500

  ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2499

  „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2497

  ,,საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების (ჩვეულებრივი ოპერაციები) (აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთი) გაუმჯობესების პროექტი)" საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარდგენისა და მომხსენებლებად გ. კაკაურიძის, ნ. გაგუას და მ. გიორგობიანის დანიშვნის თაობაზე

 • 04 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2496

  ნ. ცაციაშვილისა და ა. დარახველიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 02 დეკემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2495

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ღვინის ეროვნული სააგენტოსთვის მის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ - თბილისის ღვინის მუზეუმისათვის უსასყიდლოდ, აუქციონის გარეშე, თხოვების ფორმით სარგებლობაში გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

1 2 3 4 5   >>