• 14 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2340

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 14 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2339

  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის - წიაღის ეროვნული სააგენტოსთვის სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებით წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ

 • 14 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2335

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 14 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2334

  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ზოგიერთი სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ

 • 14 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2333

  „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის დაშვების თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 7 თებერვლის №151 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 13 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2332

  ნ. ენუქიძის, გ. დუგლაძისა და თ. ჩაჩანიძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 13 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2331

  თ. წულუკიანის და მ. სარჯველაძის საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ

 • 13 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2330

  „ნ. მიქელაძის, გ. კაკაურიძის, ნ. გაგუას და პ. ლეჟავას საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტებზე მომხსენებლებად დანიშვნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N1258 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 • 12 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2329

  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის" მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

 • 12 ნოემბერი 2019
  საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2328

  მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის თაობაზე

<<  1 2 3 4 5   >>